DUŠNOST

Při podezření na dušnost je nutné provést důkladné veterinární vyšetření a ze všeho nejdříve vyloučit přítomnost infekčního onemocnění. Bakteriální či virové nákazy jsou totiž velmi častou příčinou respiračních potíží, které je nutné co nejdříve léčit. Pokud však veterinář infekční nákazu vyloučí, postupuje se k dalšímu vyšetření a odhalení takzvané dušnosti, a to nejčastěji endoskopickým vyšetřením a následnou bronchoalveolární laváží - proplachem.

Mezi dvě nejčastější choroby, označované slovem "dušnost" se řadí:

  • RAO - rekurentní obstrukce dýchacích cest, kterou vyvolává prach a plísňové spóry poletující v uzavřených prostorách, kde kůň tráví hodně času
  • SPAOPD - který, ačkoli má stejné nebo velmi podobné příznaky jako RAO, vyvolávají alergeny vyskytující se na pastvinách. 
Pro určení konkrétní choroby nebo infekce je nutné provedení endoskopické vyšetření, při kterém se hodnotí především otok  sliznice a množství a konzistence hlenu. Při vyšetření se dýchací trubice propláchne malým množstvím fyziologického roztoku, následně se opět vysaje a je možné ho podrobit rozboru.

Příznaky dušnosti jsou následující:

  • suchý kašel
  • sípání a pískání při nádechu
  • vtahování břicha při nádechu
  • neochota k práci a pohybu
  • výtok z nosu


Při potvrzení dušnosti je nutná úprava managementu koně. U zvířat trpících RAO je nutné snížit, v ideálním případě vyloučit pobyt v uzavřených a prašných prostorách. Často se pak přistupuje k přemístění na pastviny, kde kůň tráví maximum času. V případě silné dráždivosti prachem je nutné máčet nebo napařovat seno, aby se propláchlo od prachu a zbavilo se alespoň části plísňových spórů. Podestýlka venkovních přístřešků a boxů by měla být slaměná. Piliny se nedoporučují. 

V případě SPAOPD je všechno obráceně. Tedy je nutné koně chránit před pyly na pastvině, ustájit ho v boxu a ven pouštět ideálně v noci, kdy je vzduch vlhčí. 

Dalším postupem je pokusit se co nejvíce zbavit koně hlenu, který ztěžuje dýchání. Lze použít i nejrůznější přírodní preparáty a byliny. Naředění hlenu napomůže k jeho lepšímu odkašlání. U těžších případů se doporučují solné a bylinné inhalace. Prospěšný je také pohyb, který podpoří rozpuštění a vykašlání hlenu. 

V dnešní době jsou již dostupná nejrůznější řešení pro chov dušných koní, ať už inhalátory, stájové rozstřikovače, které hubí plísňové spóry a prach ve vzduchu, zvlhčovače, ale také dostupnost vlastních vakcín, které jsou vyrobeny koni přesně na míru, na základě podrobného alergologického vyšetření. Cílem terapie je udržet zvíře v "bezpříznakovém" stavu.

Krmiva podporující dýchání, a tedy vhodná pro koně s respiračními potížemi najdete níže.

Byliny pro dušné koně najdete zde

Kategorie